Analizatory jakości energii – PEM330/PEM333

Pomiar i wyświetlanie parametrów sieci elektrycznych

Analizator PEM333

Producent: Bender GmbH

Zastosowanie

 • urządzenie do montażu tablicowego jako zamiennik mierników analogowych w sieciach niskiego i średniego napięcia
 • ciągły pomiar jakości energii
 • odczyt danych do systemu zarządzania energią

Podstawowe cechy:

  • analizator klasy 0.5S zgodnie z normą PN-EN 62053-22
  • monitorowanie wielkości:
   – napięcia fazowe UL1, UL2, UL3
   – napięcia przewodowe UL1L2, UL1L3, UL2L3
   – prądy fazowe IL1, IL2, IL3
   – prąd neutralny (obliczany) I4
   – częstotliwość f
   – kąt fazowy dla prądu i napięcia
   – moce P, Q i S dla każdego przewodu
   – moce całkowite P, Q i S
   – kąt przesunięcia fazowego cosφ
   – współczynnik mocy λ
   – pobór mocy czynnej i biernej
   – produkcję mocy czynnej i biernej
   – nierównomierność napięcia
   – nierównomierność prądu
   – odkształcenia harmoniczne THD prądu i napięcia
   – współczynnik k dla prądu
  • pobór mocy i prądu w przedziale czasu
  • pobory szczytowe z datą i czasem

PEM333:

  • nastawialne wartości alarmowe
  • 2 wyjścia cyfrowe

PEM333-P

Kontakt

Szczegóły techniczne, zastosowanie, ceny urządzeń firmy Bender:
42 61 61 691, kom. 601 96 52 16, e-mail: j.mielczarek@promac.com.pl