Analizatory jakości energii – PEM555

Pomiar i wyświetlanie parametrów sieci elektrycznych

Analizator PEM555

Producent: Bender GmbH

Zastosowanie

 • urządzenie do montażu tablicowego jako zamiennik mierników analogowych w sieciach niskiego i średniego napięcia
 • ciągły pomiar jakości energii
 • rejestrowanie danych do systemu zarządzania energią
 • rejestracja przebiegów z wysoką rozdzielczością pozwalająca na analizę zjawisk zakłóceniowych

Podstawowe cechy:

 • analizator klasy 0.5S zgodnie z normą PN-EN 62053-22
 • monitorowanie wielkości:
  – napięcia fazowe UL1, UL2, UL3
  – napięcia przewodowe UL1L2, UL1L3, UL2L3
  – prądy fazowe IL1, IL2, IL3
  – prąd neutralny (obliczany) I0
  – prąd neutralny (mierzony) I4
  – częstotliwość f
  – kąt fazowy dla prądu i napięcia
  – moce P,Q i S dla każdego przewodu
  – moce całkowite P,Q i S
  – kąt przesunięcia fazowego cosφ
  – współczynnik mocy λ
  – pobór mocy czynnej i biernej
  – produkcję mocy czynnej i biernej
  – nierównomierność napięcia
  – nierównomierność prądu
  – odkształcenia harmoniczne THD prądu i napięcia
  – współczynnik k dla prądu
 • nastawialne wartości alarmowe
 • Modbus RTU i Modbus TCP
 • 3 wyjścia binarne
 • pobór mocy i prądu w przedziale czasu
 • pobory szczytowe z datą i czasem
 • indywidualne harmoniczne prądów i napięć do 31 harmonicznej
 • wartości minimalne i maksymalne
 • zapis przebiegów (6,4kHz)
 • rejestrator danych
 • wykrywanie zapadów i wzrostów
 • wykrywanie zjawisk przejściowych
 • karta katalogowa analizatora PEM555 (pdf, 701Kb)

Kontakt

Szczegóły techniczne, zastosowanie, ceny urządzeń firmy Bender:
42 61 61 691, kom. 601 96 52 16, e-mail: j.mielczarek@promac.com.pl