Przekaźniki różnicowoprądowe typu A i B – RCM420, RCMA420, RCMA423

Pomiar prądów różnicowych AC i pulsujących DC (typ A) lub gładkich DC (typ B)

Jednym z najważniejszych elementów, które mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo elektryczne jest rezystancja izolacji. Odpowiednio wczesna informacja o jej obniżeniu zaoszczędzi nam kosztów związanych z absencją personelu, który uległ wypadkowi, przerwami w procesie produkcyjnym czy uszkodzonymi urządzeniami.
Informacji takiej dostarczą nam odpowiednie urządzenia monitorujące stan izolacji.

RCM420 – przekaźnik typu A

bender-RCM420-d

Producent: Bender GmbH

Zastosowanie

 • monitorowanie prądu różnicowego w sieciach dwu-, trój- i czteroprzewodowych
 • monitorowanie prądu w pojedynczych przewodach (np. N, PE, L)
 • wykrywanie prądów błądzących w budynkach biurowych, szpitalach, szkołach

Podstawowe cechy

 • pomiar prądów różnicowych AC i pulsujących DC (typ A przekaźnika wg normy IEC 62020)
 • pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu (True RMS)
 • dwa niezależnie ustawiane alarmy
 • pomiar w zakresie 42…2000Hz
 • nastawiane czasy opóźnień
 • wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
 • pamięć wartości zmierzonej
 • kontrola połączeń przekładnika
 • diody sygnalizacyjne LED: “Zasilanie”, “Alarm1” i “Alarm2”
 • przyciski TEST i RESET wbudowane i zewnętrzne
 • dwa niezależne styki alarmowe (przełączające, NO lub NC)
 • pamięć alarmu (wyłączalna)
 • hasło zabezpieczające nastawy
 • autotestowanie
 • obudowa dwumodułowa (36mm)
 • karta katalogowa przekaźnika różnicowoprądowego RCM420 (pdf, 316Kb)
 • deklaracja zgodności RCM420 z dyrektywami UE (pdf, 48Kb)

RCMA420 – przekaźnik typu B

bender-RCMA420-d

Producent: Bender GmbH

Zastosowanie

 • monitorowanie prądu różnicowego w sieciach dwu-, trój- i czteroprzewodowych
 • monitorowanie przetwornic częstotliwości, sieci z UPS, sieci bateryjnych, wyposażenia laboratoryjnego, maszyn drukarskich, maszyn stolarskich, itp.
 • monitorowanie prądu w pojedynczych przewodach (np. N, PE, L)
 • wykrywanie prądów błądzących w budynkach biurowych, szpitalach, szkołach.

Podstawowe cechy

 • pomiar prądów różnicowych AC i gładkich DC (przekaźnik typu B wg normy IEC 62020)
 • pomiar wartości skutecznej prądu (AC+DC)
 • dwa niezależnie ustawiane alarmy 10…500mA
 • pomiar w zakresie 0…2000Hz
 • nastawiane czasy opóźnień
 • odczyt wartości na ekranie LCD
 • pamięć wartości zmierzonej
 • kontrola połączeń przekładnika
 • diody sygnalizacyjne LED: “Zasilanie”, “Alarm1” i “Alarm2”
 • przyciski TEST i RESET wbudowane i zewnętrzne
 • dwa niezależne styki alarmowe (przełączające, NO lub NC)
 • pamięć alarmu (wyłączalna)
 • hasło zabezpieczające nastawy
 • autotestowanie
 • obudowa dwumodułowa (36mm)
 • karta katalogowa przekaźnika różnicowoprądowego RCMA420 (pdf, 316Kb)
 • deklaracja zgodności RCMA420 z dyrektywami UE (pdf, 48Kb)

 RCMA423 – przekaźnik typu B

bender-RCMA420-d

Producent: Bender GmbH

Zastosowanie

 • monitorowanie prądu różnicowego w sieciach dwu-, trój- i czteroprzewodowych
 • monitorowanie przetwornic częstotliwości, sieci z UPS, sieci bateryjnych, wyposażenia laboratoryjnego, maszyn drukarskich, maszyn stolarskich, itp.
 • monitorowanie prądu w pojedynczych przewodach (np. N, PE, L)
 • wykrywanie prądów błądzących w budynkach biurowych, szpitalach, szkołach.

Podstawowe cechy

 • pomiar prądów różnicowych AC i gładkich DC (przekaźnik typu B wg normy IEC 62020)
 • pomiar wartości skutecznej prądu (AC+DC)
 • dwa niezależnie ustawiane alarmy 30mA…3A
 • pomiar w zakresie 0…2000Hz
 • nastawiane czasy opóźnień
 • odczyt wartości na ekranie LCD
 • pamięć wartości zmierzonej
 • kontrola połączeń przekładnika
 • diody sygnalizacyjne LED: “Zasilanie”, “Alarm1” i “Alarm2”
 • przyciski TEST i RESET wbudowane i zewnętrzne
 • dwa niezależne styki alarmowe (przełączające, NO lub NC)
 • pamięć alarmu (wyłączalna)
 • hasło zabezpieczające nastawy
 • autotestowanie
 • obudowa dwumodułowa (36mm)
 • karta katalogowa przekaźnika różnicowoprądowego RCMA423 (pdf, 688Kb)
 • deklaracja zgodności RCMA420 z dyrektywami UE (pdf, 48Kb)

Inne przekaźniki różnicowoprądowe

RCMB121

Zastosowania

 • kontrola instalacji z przetwornicami częstotliwości lub budowa zabezpieczeń instalacji
 • kontrola stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • monitorowanie prądów różnicowych AC i DC

Inne przekaźniki różnicowoprądowe >

Kontakt
Szczegóły techniczne, zastosowanie, ceny urządzeń firmy Bender:
42 61 61 691, kom. 601 96 52 16, e-mail: j.mielczarek@promac.com.pl