System monitorowania prądów różnicowych – RCMS460

Ciągłe monitorowanie prądów upływu AC, pulsujących i gładkich DC

System RCMS460

Producent: Bender GmbH

Podstawowe cechy

  • system stacjonarny
  • ciągłe monitorowanie prądów upływu AC, pulsujących i gładkich DC
  • pomiar wartości TrueRMS prądu 0…2kHz z analizą harmonicznych
  • pomiar co 180ms dla każdego z 1080 kanałów
  • pomiar niezależny od napięcia i prądu sieci kontrolowanej
  • ciągła kontrola przekładników pomiarowych
  • rejestracja zdarzeń z datą i godziną wystąpienia
  • komunikacja magistralami Profibus, Modbus, TCP/IP.

Opis działania

Podstawę systemu stanowi ewaluator RCMS460 kontrolujący cyklicznie w czasie <180ms do 12 przekładników różnicowoprądowych. Alarmowa wartość prądu różnicowego jest ustawiana indywidualnie w każdym z kanałów pomiarowych w zakresie częstotliwości DC do 2kHz. Możliwa jest także analiza poszczególnych harmonicznych prądu (1.40) w każdym z kanałów pomiarowych.
Cały system umożliwia jednoczesną kontrolę 1080 odpływów. Przekroczenie wartości alarmowej jest sygnalizowane na ekranie LCD na ściance czołowej ewaluatora i przełączeniem przekaźnika sygnalizacyjnego. Informacja o alarmie jest także przekazywana magistralą RS485 do centralnego sterownika systemu, skąd mogą być dokonywane nastawy parametrów i testy poszczególnych elementów systemu. Podobnie jak w przypadku systemu lokalizacji doziemień EDS460 stosowanego w sieciach izolowanych informacja ta może być przekazana do systemu nadrzędnego przy pomocy protokołów PROFIBUS, Modbus lub TCP/IP.

Wersje ewaluatorów

Wersja RCMS460-D wyposażona jest w alfanumeryczny ekran LCD. Wykorzystywana jest wtedy, gdy lokalnie potrzebny jest dostęp do pełnej informacji o wszystkich urządzeniach pracujących w sieci. Możliwe są nastawy parametrów i odczyt wartości mierzonych z wszystkich urządzeniach w sieci BMS. W jednym systemie można zastosować kilka urządzeń RCMS4..-D.
W wersji RCMS460-L wykorzystywany jest dwucyfrowy siedmiosegmentowy wskaźnik LED pokazujący adres ewaluatora w sieci BMS. Mogą się na nim pojawić także kody błędów. Dwanaście diod LED pokazuje, w którym kanale osiągnięta została wartość alarmowa. Nastawy parametrów możliwe są tylko przez RCMS4..-D lub konwerter COM460IP.
Wersje RCMS490-D/RCMS490-L są identyczne, jak opisywane poprzednio. Dodatkowo posiadają one po jednym styku na każdy kanał pomiarowy – umożliwia to, np. wyłączenie uszkodzonego odpływu.

Kontakt
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
pod numery tel.: 42 61 61 691, kom. 601 96 52 16 lub e-mail: j.mielczarek@promac.com.pl