Sieć TN/TT

Nowoczesne budynki

Problemy nowoczesnych budynków

Nowoczesne biurowce, serwerownie czy budynki użyteczności publicznej stawiają coraz większe wymagania co do pewności zasilania. Jakikolwiek przestój , odłączenie czy przepalenie instalacji elektrycznej może stanowić bardzo poważny problem. Obecnie instalacje elektryczne są bardzo często przeciążone, co spowodowane jest duża ilością elektroniki niezbędnej do codziennej pracy.  Dodatkowo ograniczona do minimum obsługa techniczna budynku sprawia, iż konieczne staje się ciągłe monitorowanie instalacji

» Więcej

Inne przekaźniki różnicowoprądowe

Dla instalacji z przetwornicami częstotliwości i stacji ładowania pojazdów elektrycznych RCMB20/35 – przekaźniki różnicowoprądowe typu B do kontroli niektórych instalacji z przetwornicami częstotliwości (seria 500) lub budowy zabezpieczeń instalacji (seria 30) Producent: Bender GmbH Seria 500 – Podstawowe cechy do wbudowania w przetwornicę częstotliwości w celu monitorowania prądów upływu zakres pomiaru 0…500mA / 0…500Hz wyjście analogowe 4…20mA montaż do przetwornicy RCMB20-500-01/RCMB35-500-01 Moduł kontroli

» Więcej

Serwerownie i centra przetwarzania danych

Kontrola parametrów zasilania i monitorowanie prądów różnicowych Serwerownie i centra przetwarzania danych to miejsca, gdzie pewność zasilania stanowi kluczową rolę. Należy jednak zauważyć, iż  wyposażane są one w coraz większą ilość sprzętu elektronicznego, generującego różnego rodzaju zakłócenia. Powoduje to wzrost niebezpieczeństwa porażenia, zakłócenia w systemach telekomunikacyjnych i pożarowych, wzrost ryzyka pożaru, niepożądane działanie zabezpieczeń i błędy w przesyle danych.  Tradycyjne

» Więcej

System monitorowania prądów różnicowych RCMS

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa System RCMS stosowany jest w uziemionych sieciach TN I TT w celu monitorowania prądów różnicowych. Służy do monitorowania stanu izolacji instalacji i wysyłania wcześniejszych informacji o możliwych zagrożeniach. Podstawą systemu  jest ewaluator RCMS460/490, za pomocą którego możemy monitorować aż 12 odpływów. Suma prądów płynąca przez przewody fazowe i neutralne mierzona jest za pomocą specjalnych przekładników różnicowoprądowych.

» Więcej

Przekaźniki różnicowoprądowe typu A i B – RCM420, RCMA420, RCMA423

Pomiar prądów różnicowych AC i pulsujących DC (typ A) lub gładkich DC (typ B) Jednym z najważniejszych elementów, które mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo elektryczne jest rezystancja izolacji. Odpowiednio wczesna informacja o jej obniżeniu zaoszczędzi nam kosztów związanych z absencją personelu, który uległ wypadkowi, przerwami w procesie produkcyjnym czy uszkodzonymi urządzeniami. Informacji takiej dostarczą nam odpowiednie urządzenia monitorujące stan izolacji.

» Więcej

Bezpieczeństwo elektryczne budynków

Pomiary sieci elektrycznych Jeżeli w Twoim biurze zdarzają się poniższe sytuacje: pojedyncze komputery często się zawieszają nawet przy minimalnym obciążeniu występują nagłe zwiększenia obciążenia sieci bez wyraźnego powodu widoczne są opóźnienia w przesyłania pakietów danych w obrębie sieci rejestrowane są informacje o błędach pamięci pomimo komunikatu o prawidłowym zakończeniu backupu, nie można odzyskać danych zmienia się kolejność wydruków na drukarce

» Więcej

System monitorowania prądów różnicowych – RCMS460

Ciągłe monitorowanie prądów upływu AC, pulsujących i gładkich DC Producent: Bender GmbH Podstawowe cechy system stacjonarny ciągłe monitorowanie prądów upływu AC, pulsujących i gładkich DC pomiar wartości TrueRMS prądu 0…2kHz z analizą harmonicznych pomiar co 180ms dla każdego z 1080 kanałów pomiar niezależny od napięcia i prądu sieci kontrolowanej ciągła kontrola przekładników pomiarowych rejestracja zdarzeń z datą i godziną wystąpienia

» Więcej
1 2