E-poczta w Bydgoszczy

Inwestor

Poczta Polska SA – Bydgoszcz

Zakres prac

Dostawa i uruchomienie systemu monitorowania prądów różnicowych RCMS460.

Opis

Dostawa i uruchomienie systemu monitorowania prądów różnicowych RCMS460 w rozdzielni zasilającej system komputerowy służący rozliczeniom finansowym Poczty Polskiej.
Zastosowano 20 szt. ewaluatorów RCMS460-D-2 i 217 szt. przekładników.
Komunikacja z systemem nadrzędnym przez Modbus RTU (FTC470XMB).

Okres realizacji

2007