Kontrola izolacji w pojazdach elektrycznych i stacjach ładowania

emobility
Bezpieczeństwo elektryczne zarówno w samym samochodzie jak i w infrastrukturze ładowania jest kluczowym elementem użytkowania pojazdów elektrycznych. Jak we wszystkich dziedzinach życia codziennego tak i w tym przypadku, ochrona ludzi przed porażeniem elektrycznym jest priorytetem.
Firma BENDER posiada bardzo duże doświadczenie w branży e-mobility, dlatego oferowane przez nas urządzenia zapewniają:

 • wczesne wykrycie możliwych zagrożeń elektrycznych
 • bezpieczeństwo obsługi i instalacji
 • minimalizację ryzyka powstania awarii.

Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo elektryczne zarówno na stacjach ładowania jak i w pojazdach elektrycznych.

Bezpieczeństwo elektryczne dla e-mobility (2Mb, pdf)

CC613- Nowy sterownik ładowania pojazdów

Sterownik CC613

Funkcje sterownika ładowania CC613:

 • komunikacja z systemem zarządzania – protokół OCPP przynajmniej 1.5 i 1.6
 • moduł GSM
 • komunikacja z licznikiem poprzez Modbus
 • komunikacja z pojazdem poprzez PWM i PLC
 • monitorowania prądów różnicowych
 • moduł DLM- Dynamic Load Management
 • karta katalogowa sterownika ładowania CC613 (pdf, 477Kb)

Monitorowanie prądów różnicowych odbywa się poprzez zintegrowany przekładnik pomiarowy umożliwiający wykrycie również prądów różnicowych stałych, dlatego w ładowarce wystarczy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy typu A. Pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów przy produkcji, ale również zwiększy dostępność ładowarki. Jeżeli sterownik wykryje, iż prąd różnicowy jest za wysoki automatycznie odłączy proces ładowania. Jeżeli dojdzie do takiej samej sytuacji, a ładowarka zabezpieczona jest jedynie przez wyłącznik różnicowoprądowy typu B, bez zastosowania sterownika ze zintegrowanym przekładnikiem dojdzie do wyłączenia wyłącznika i niestety, do czasu przyjazdu serwisu, stacja ładowania nie może świadczyć usługi ładowania.

Jak działa dynamiczne zarządzanie obciążeniem?
Jeżeli na parkingu, w galerii lub przy hotelu posiadamy kilka ładowarek AC jednak mamy złącze o ograniczonej mocy lub nie chcemy narażać się na wyższe koszty przyłączenia doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie sterowników CC612/CC613. Umożliwiają one dynamiczne zarządzanie obciążeniem bez zastosowania dodatkowego oprogramowania. Aby wykorzystać tą funkcjonalność należy wszystkie sterowniki połączyć ze sobą, np. przy pomocy złącza ETH tak aby mogły się ze sobą komunikować, a jednemu z urządzeń nadać funkcję DLM Master. Sterownik parametryzuje się poprzez przejrzysty webowy interfejs.
Sytuacja jak na obrazku poniżej, na parkingu ładuje się kilka pojazdów z różną maksymalną mocą ładowania, część z nich ładuje się jednofazowo część trójfazowo, a wszystkie ładowarki podłączone są do jednego przyłącza. Dzięki zastosowaniu DLM możemy ładować wszystkie trzy pojazdy z różną mocą, a także nie dopuścić do przeciążenia jednej z faz.

Sterownik CC613

CC613 – Dynamiczne zarządzanie obciążeniem

CC612- Kontrola procesu ładowania + kontrola prądów różnicowych

Kontroler ładowania CC612

Kontroler ładowania CC612 został zaprojektowany tak, aby spełnić wymagania związane z bezpieczeństwem podczas procesu ładowania zarówno w stacji ładowania AC jak i w pojeździe elektrycznym.

Podstawowe dane kontrolera ładowania CC612:

 • kontrola ładowania zgodnie z normą IEC 61851-22 tryb  3
 • obsługa sieci 2.5/3G
 • możliwość kontroli prądów różnicowych (niezbędny dodatkowy przekładnik)
 • możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami wtyczek
 • czujnik temperatury wewnętrznej
 • obsługa protokołu OCPP
 • możliwość konfiguracji zdalnej i lokalnej
 • możliwość dołączenia czytnika kart RFID
 • karta katalogowa kontrolera ładowania CC612 (pdf, 568Kb)

RCMB121- Sensor do kontroli prądu różnicowego AC/DC

Sensor RCMB121

Zgodnie z normami IEC 62752 i IEC 60364-7-722, podczas ładowania pojazdu elektrycznego (DC) z instalacji domowej (AC) niezbędny staje się pomiar prądów różnicowych zarówno przemiennych, pulsujących jak i stałych. Sensor RCMB121 monitoruje prądy w przewodach fazowych i neutralnym, wykrywając prądy różnicowe AC/DC. W przypadku wystąpienia doziemienia (wzrostu prądu różnicowego) sensor pozwala na szybkie wyłączenie. Charakteryzuje się również bardzo dużą precyzją pomiaru oraz szybkością działania.

Podstawowe dane sensora RCMB121:

 • dostępna wersja zgodna z IEC 627582 i z UL 2231
 • zakres częstotliwości DC do 2 kHz
 • prąd obciążenia 80 A rms (1-faza) lub 3 x 32 A rms (3-fazy)
 • wyjście wyłączające reagujące na prąd
  6 mA DC/30 mA rms (IEC) lub
  5 mA rms/20 mA rms (UL2231)
 • wyjście informujące o błędach (zintegrowana funkcja autotestu)
 • rozdzielczość pomiaru 0,2 mA
 • zakres prądów różnicowych 0…300 mA
 • solidna konstrukcja mechaniczna spełniająca wymogi środowiska IC-CPD (np. test upadku)
 • odporność na działanie pól zewnętrznych
 • łączny koszt systemu znacznie mniejszy w porównaniu do wyłącznika różnicowoprądowego typu B
 • karta katalogowa sensora różnicowoprądowego RCMB121 (pdf, 510Kb)

RCMB420- Monitorowanie prądów różnicowych IΔn DC ≥ 6 mA

Podstawowym elementem jaki musi być zastosowany jest wyłącznik różnicowoprądowy klasy A. Jednak gdy występuje ryzyko pojawienia się prądu różnicowego stałego  IΔn DC ≥ 6 mA powinno stosować się wyłącznik różnicowoprądowy klasy B lub inne urządzenie pozwalające na eliminację tego zjawiska. W tym przypadku najlepiej zastosować przekaźnik różnicowoprądowy RCMB420.

Podstawowe dane przekaźnika różnicowoprądowego RCMB420:

 • monitorowanie prądów różnicowych IΔn DC ≥ 6 mA
 • stosowany w systemach jedno-/trójfazowych do 32 A
 • monitorowanie połączenia z przekładnikiem prądowym
 • diody LED sygnalizujące pracę i alarmy
 • przycisk do testów wewnętrznych
 • szyna alarmowa z jednym stykiem N/C
 • dokładny pomiar dzięki cyfrowym metodom pomiarowym
 • niewrażliwe na prądy ładowania dzięki pełnemu ekranowi magnetycznemu
 • opcjonalne wyjście analogowe
 • karta katalogowa przekaźnika różnicowoprądowego RCMB420 (pdf, 628Kb)

isoEV425 – kontrola izolacji w stacjach ładowania DC

Izometr isoEV425 z przystawką AGH420

Stacje ładowania DC stosowane są do szybkiego naładowania pojazdów. W celu zapewnienia  bezpieczeństwa podczas ładowania są one zaprojektowane jako nieuziemione sieci DC (sieci IT). Dlatego zgodnie z normą IEC 61851-23 (2014-03):2014-11 w tego typu stacjach ładowania należy stosować kontrolę izolacji.

Podstawowe dane izometru isoEV425:

 • monitoring izolacji nieuziemionych stacji ładowania AC 0…793 V/DC 0…1000 V (sieć IT)
 • dwie wartości nastaw, oddzielnie ustawiane
 • podstawowa parametryzacja 100/500 kΩ
 • monitoring połączenia sieci z ziemią
 • alarmy wyświetlane za pomocą diod LED
 • przycisk Test wewnętrzny/zewnętrzny reset
 • dwa oddzielne przekaźniki pomiarowe na jedno pole (jeden styk N/O w każdym)
 • do wyboru styki: N/O i N/C
 • auto-testowanie z alarmem
 • wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
 • karta katalogowa izometru isoEV425 (pdf, 597Kb)

iso165c/IR155- kontrola izolacji w pojeździe elektrycznym

Izometry iso165C i IR155

Układ zasilania w pojeździe elektrycznym znany jako pokładowy system „klasy B” podczas jazdy może być postrzegany jako system izolowany. Największym wyzwaniem w przypadku takiego układu sieci jest wczesne wykrywanie uszkodzenia izolacji. Powodem uszkodzenia izolacji podczas normalnego użytkowania pojazdu może być: zanieczyszczenie, sól, wilgoć, wadliwe złącza, uszkodzenia mechaniczne itp.

Podstawowe dane izometrów iso165C i IR155:

 • uniwersalny do systemów pokładowych klasy B
  – AC/DC 0…1000 V IR155
  – AC/DC 0…600 V iso165C
 • opatentowana metoda pomiarowa umożliwiająca wcześniejsze wykrycie uszkodzenia izolacji 0…10 MΩ
 • auto-test urządzenia zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo
 • wykrywanie doziemień symetrycznych
 • wyjścia odporne na zwarcia
  – informowanie o zwarciu
  – mierzona wielkość (sygnał PWM)
 • powłoka ochronna (SL1301EO-FLZ) w wariancie IR155
 • dostępne w wersjach zasilania: DC 12 V i 24 V
 • zatwierdzone do stosowania w pojazdach zgodnie z (EMC): 72/245/EWG/ EEC 2009/19/EG/EC
 • interfejs CAN w wersji iso165C
 • karta katalogowa izometru iso165C (pdf, 636Kb)
 • karta katalogowa izometru IR155 (pdf, 966Kb)
Izometr w pojeździe elektrycznym

Przekaźnik kontroli izolacji (IMD) w pojeździe elektrycznym

Kontakt

Szczegóły techniczne, zastosowanie, ceny urządzeń firmy Bender:
42 61 61 699, kom. 519 087 549, e-mail: a.bilek@promac.com.pl