Problemy nowoczesnych budynków

Nowoczesne biurowce, serwerownie czy budynki użyteczności publicznej stawiają coraz większe wymagania co do pewności zasilania. Jakikolwiek przestój , odłączenie czy przepalenie instalacji elektrycznej może stanowić bardzo poważny problem. Obecnie instalacje elektryczne są bardzo często przeciążone, co spowodowane jest duża ilością elektroniki niezbędnej do codziennej pracy.  Dodatkowo ograniczona do minimum obsługa techniczna budynku sprawia, iż konieczne staje się ciągłe monitorowanie instalacji elektrycznej. Pozwala to na zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa, a także na wcześniejsze wykrycie możliwych zagrożeń coraz częściej występujących w budynkach przepełnionych elektroniką.
Bezpieczeństwo elektryczne

Problem: pożary spowodowane wadami urządzeń i instalacji elektrycznych; zakłócenia instalacji teletechnicznych; nagłe przerwy w pracy.

Skutki: utrata zdrowia lub życia, straty materialne i finansowe

Rozwiązanie: stały monitoring instalacji elektrycznej poprzez system RCMS

Zastosowania systemu RCMS

 • Biurowce
 • Serwerownie i centra danych
 • Szpitale
 • Hotele
 • Galerie handlowe
 • Dworce kolejowe, lotniska
 • Zakłady przemysłowe
 • Teatry, kina

Zastosowanie systemu RCMS

Co zyskujesz?

Niższe koszty
 • ciągłą kontrolę instalacji elektrycznej
 • możliwość sygnalizacji pogarszania się parametrów instalacji
 • szybką lokalizację miejsca zagrożenia lub awarii
 • zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania oraz serwisowania urządzeń
 • możliwość analizy parametrów bezpieczeństwa instalacji i kosztów jej funkcjonowania
 • zniesienie obowiązku pomiaru rezystancji izolacji instalacji (zgodnie z normą PN-HD 60364-6 punkt 62.2.2)

Zgodnie z normą PN-HD 60364-6 punkt 62.2.2, jeżeli w instalacji pracuje system stałego nadzoru i wykwalifikowana obsługa reaguje na jego odczyty to może on zastąpić sprawdzanie okresowe. Oznacza to, iż zgodnie z normą system monitorowania prądów różnicowych pozwala uniknąć kłopotliwych i kosztownych sprawdzeń okresowych w zakresie kontroli izolacji instalacji.
Ponadto zastosowanie systemu pomiaru prądów różnicowych, pozwala na zmniejszenie kosztów utrzymania instalacji, a także na zoptymalizowanie prac konserwacyjnych. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz zwiększenie pewności zasilania poprzez system monitoringu prądów różnicowych, pozwala uniknąć znacznych szkód oraz bardzo dużych kosztów związanych z uszkodzeniem sprzętu, utratą danych czy też odszkodowaniem dla poszkodowanego personelu.
System RCMS składa się z ewaluatora RCMS460/490 oraz specjalnych przekładników różnicowoprądowych. W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór przekładników, tak aby umożliwić monitorowanie instalacji od szyn głównych aż po odbiory końcowe.

Więcej o systemie RCMS >

Jeżeli zależy Ci na pełnym bezpieczeństwu w Twoim budynku zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Anna Biłek 42 61 61 699, kom. 519 087 549, e-mail: a.bilek@promac.com.pl