Bezpieczny budynek

Nowoczesne budynki

Problemy nowoczesnych budynków

Nowoczesne biurowce, serwerownie czy budynki użyteczności publicznej stawiają coraz większe wymagania co do pewności zasilania. Jakikolwiek przestój , odłączenie czy przepalenie instalacji elektrycznej może stanowić bardzo poważny problem. Obecnie instalacje elektryczne są bardzo często przeciążone, co spowodowane jest duża ilością elektroniki niezbędnej do codziennej pracy.  Dodatkowo ograniczona do minimum obsługa techniczna budynku sprawia, iż konieczne staje się ciągłe monitorowanie instalacji

» Więcej

Serwerownie i centra przetwarzania danych

Kontrola parametrów zasilania i monitorowanie prądów różnicowych Serwerownie i centra przetwarzania danych to miejsca, gdzie pewność zasilania stanowi kluczową rolę. Należy jednak zauważyć, iż  wyposażane są one w coraz większą ilość sprzętu elektronicznego, generującego różnego rodzaju zakłócenia. Powoduje to wzrost niebezpieczeństwa porażenia, zakłócenia w systemach telekomunikacyjnych i pożarowych, wzrost ryzyka pożaru, niepożądane działanie zabezpieczeń i błędy w przesyle danych.  Tradycyjne

» Więcej

Bezpieczeństwo elektryczne w biurowcach

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa obiektu Szybki rozwój budownictwa w Polsce, a także bardzo duże nasycenie biurowców sprzętem elektronicznym  powoduje, iż niezbędne stają się rozwiązania do zbudowania bezpiecznego i komfortowego miejsca pracy. Zagrożenia występujące w nowoczesnych instalacjach: wzrost niebezpieczeństwa porażenia, zakłócenia w systemach telekomunikacyjnych, pożarowych i innych czułych instalacji, korozje rurociągów, metalowych konstrukcji budynku, systemów odgromowych- wskutek wystąpienia prądów błądzących,

» Więcej

System monitorowania prądów różnicowych RCMS

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa System RCMS stosowany jest w uziemionych sieciach TN I TT w celu monitorowania prądów różnicowych. Służy do monitorowania stanu izolacji instalacji i wysyłania wcześniejszych informacji o możliwych zagrożeniach. Podstawą systemu  jest ewaluator RCMS460/490, za pomocą którego możemy monitorować aż 12 odpływów. Suma prądów płynąca przez przewody fazowe i neutralne mierzona jest za pomocą specjalnych przekładników różnicowoprądowych.

» Więcej