Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu

Inwestor

TOYOTA Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. – Wałbrzych

Zakres prac

Dostawa i uruchomienie systemów monitorowania prądów różnicowych RCMS460 i EDS460.

Opis

Monitorowane są rozdzielnie produkcyjne 3AC400V TN-S (systemem RCMS460) oraz 3AC200V IT (systemem EDS460).
W rozdzielniach zainstalowanych jest łącznie:
13 szt. ewaluatorów RCMS460-D-2 z 113 przekładnikami
9 sztuk izometrów IRDH575B1-435, 9 ewaluatorów EDS460-L-2 i 42 przekładniki
Dodatkowo pracują tam jeszcze pojedyncze przekaźniki IRDH375B-435.
Odczyty z systemów dostępne są w sieci zakładowej prze konwerter FTC470XET.

Okres realizacji

2006-2007