Szpital im. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie

Inwestor

Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie

Zakres prac

Prefabrykacja, dostarczenie, zabudowanie i uruchomienie rozdzielni transformatorowych w systemie IT

Opis

Prace związane z częściową realizacją projektu pn.: „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie.

Zakres dostaw:

1) rozdzielnica naścienna TX 3×18 z drzwiami transparentnymi płaskimi wyposażona – 16 kpl
2) rozdzielnica naścienna TX 4×18 z drzwiami transparentnymi płaskimi wyposażona – 18 kpl
3) rozdzielnica naścienna TX 4×18 z drzwiami transparentnymi płaskimi wyposażona w: ochronnik przepięciowy – 15 kpl
4) układ przełączający (moduł zasilająco – kontrolny) dla transformatora 5,0 kVA – 31 kpl, wyposażony w:
– SZR
– kontrolę napięcia, pomiar temperatury i obciążenia transformatora
– monitoring rezystancji izolacji i kontrolę połączeń
– sygnalizację
– układ lokalizacji doziemień
5) izolacyjny transformator medyczny jednofazowy z wbudowanymi czujnikami temperatury i izolowanym uzwojeniem – 31kpl.
6) kaseta sygnalizacji załączenia SZR – 22 kpl
7) kaseta sygnalizacji optyczno – akustyczna – 31 kpl

Okres realizacji

2013