Zlecenie serwisowe

Uwaga:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Sałasiński prowadzący działalność pod firmą Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC z siedzibą w Łodzi przy ulicy Bema 55.
Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych >

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.


Firma zlecająca*

Adres firmy zlecającej*

Osoba kontaktowa (imię, nazwisko, telefon)*

Adres e-mail osoby kontaktowej*


Typ usługi* rozruchprzeglądawariainne

Miejsce instalacji urządzeń będących przedmiotem zlecenia*

Proponowany termin realizacji zlecenia


Uwaga! W trybie standardowym zlecenie serwisowe realizowane jest w terminie 2 tygodni od daty jego wysłania. W trybie awaryjnym terminy są ustalane indywidualnie.

Informacje dodatkowe

Proszę o podanie informacji umożliwiających identyfikację typu i ilości urządzeń będących przedmiotem zlecenia oraz identyfikację firmy, która je zakupiła (dane kupującego, data zakupu, numer katalogowy lub/i seryjny urządzenia, ilość układów, numer faktury za urządzenia) oraz w przypadku awarii - jej opis.

Załącz plik/i (gif, jpg, jpeg, pdf, doc, docx)

Usuń

Usuń

Dodaj pliki

Oświadczam, że urządzenia są podłączone i przygotowane do rozruchu