COM465IP – Konwerter z wbudowanymi serwerami www

Producent: BENDER GmbH

Komunikacja: BCOM, ETHERNET, BMS, MODBUS RTU, MODBUS TCP

 • odczyt danych z urządzeń Bender
 • brama między systemami Bender a TCP/IP umożliwiająca zdalny dostęp przez LAN, WAN lub Internet
 • funkcjonalność rozszerzana opcjami
 • port Ethernet (10/100 Mbit/s) i wbudowany serwer www – dostęp przez przeglądarkę internetową
 • zapewnia dostęp do urządzeń w sieci iBMS lub eBMS przez BCOM, Modbus RTU i Modbus TCP.

Dane techniczne

Producent

BENDER GmbH

Komunikacja

BCOM, ETHERNET, BMS, MODBUS RTU, MODBUS TCP

Napięcie zasilania

DC 24V, AC/DC 24…240V

Temperatura pracy

-25°C … +55°C

Zastosowania

 • monitorowanie pracy urządzeń systemów ATICS, RCMS, EDS oraz przekaźników
 • monitorowanie urządzeń obcych dołączonych do systemu
 • odczyt i wizualizacja za pomocą przeglądarki internetowej
 • wysyłanie selektywnych powiadomień o zdarzeniach,
  zdalna konserwacja i serwisowanie urządzeń.

Opcje urządzenia

Wersja podstawowa urządzenia

 • odczyt danych z urządzeń dołączonych do magistral BMS i BCOM oraz innych urządzeń pomiarowych za pomocą przeglądarki internetowej:
  – z magistrali internal BMS: do 139 urządzeń,
  – z magistrali external BMS: do 98 * 139 urządzeń,
  – z magistrali BCOM (patrz: instrukcja BCOM),
  – z magistral Modbus RTU lub Modbus TCP: w wersji podstawowej 10 pierwszych adresów, z opcją B do 247 urządzeń,
 • wyświetlanie aktualnych wartości zmierzonych, alarmów i ostrzeżeń,
 • zdalny dostęp przez LAN, WAN, Internet,
 • nastawy parametrów urządzeń Bender w sieci internal BMS,
 • synchronizacja czasu wszystkich dołączonych urządzeń,
 • pamięć zdarzeń (1000 wpisów),
 • rejestratory danych konfigurowalne (30 x 10 000 wpisów),
 • można zdefiniować 50 punktów pomiarowych z urządzeń obcych dołączonych przez Modbus TCP lub Modbus RTU.

Opcja A

 • możliwość opisu tekstowego urządzeń, alarmów i pomiarów,
 • monitorowanie poprawności pracy urządzeń w sieci,
 • możliwość wysyłania e-maili w przypadku wystąpienia alarmów,
 • generowanie raportów zawierających wartości mierzone i nastawy urządzeń; możliwe jest porównanie zapamiętanych nastaw z bieżącymi i przywrócenie ich.

Opcja B

 • wsparcie dla komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami (SCADA lub PLC) protokołem Modbus/TCP,
 • odczyt wartości zmierzonych, komunikatów ostrzegawczych i alarmowych z urządzeń dołączonych,
 • wysyłanie komend sterujących do urządzeń dołączonych,
 • dostęp przez protokół SNMP (V1, V2c lub V3) do alarmów i wartości zmierzonych.

Opcja C

 • możliwość zmian nastaw parametrów urządzeń z poziomu przeglądarki
 • generowanie raportów zawierających wartości mierzone i nastawy urządzeń; możliwe jest porównanie zapamiętanych nastaw z bieżącymi i przywrócenie ich.

Opcja D

 • szybka i łatwa wizualizacja bez umiejętności programowych: odczyty pomiarów, sygnały alarmów są nanoszone na wczytany rysunek np. schemat, zdjęcie rozdzielni lub rzut piętra budynku
 • wizualizacja może obejmować wiele widoków (np. piętro, pomieszczenie, schemat)
 • graficzna prezentacja odczytów ze zmienną skala czasową
 • wizualizacja systemów: dostęp do wielu konwerterów COM465IP, CP900 z poziomu jednej strony internetowej; alarm występujący w systemie powoduje zmianę koloru – kliknięcie na system otwiera stronę z jego interfejsem.

Do pobrania

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące produktu zadzwoń pod numer:

601 965 216

lub wyślij wiadomość na adres:

j.mielczarek@promac.com.pl