RCMA423 – Przekaźnik różnicowoprądowy typu B

Producent: BENDER GmbH

Układ sieciowy: TN, TT

Napięcie zasilania: DC 9,6...94V, AC/DC 70...300V, AC 16...72V

Prądy: AC, gładkie DC

 • pomiar prądów różnicowych AC i gładkich DC (przekaźnik typu B wg normy IEC 62020)
 • pomiar wartości skutecznej prądu (AC+DC)
 • dwa niezależnie ustawiane alarmy 30mA…3A
 • pomiar w zakresie 0…2000Hz
 • nastawiane czasy opóźnień
 • odczyt wartości na ekranie LCD
 • pamięć wartości zmierzonej
 • kontrola połączeń przekładnika
 • diody sygnalizacyjne LED: “Zasilanie”, “Alarm1” i “Alarm2”
 • przyciski TEST i RESET wbudowane i zewnętrzne
 • dwa niezależne styki alarmowe (przełączające, NO lub NC)
 • pamięć alarmu (wyłączalna)
 • hasło zabezpieczające nastawy
 • autotestowanie
 • obudowa dwumodułowa (36mm)

Dane techniczne

Producent

BENDER GmbH

Układ sieciowy

TN, TT

Napięcie zasilania

DC 9,6…94V, AC/DC 70…300V, AC 16…72V

Prądy

AC, gładkie DC

Wyświetlacz

LCD

Montaż

MOCOWANIE ŚRUBAMI (przez zatrzask) 2 x M4, NA SZYNIE DIN (wg IEC60715)

Temperatura pracy

-25°C … +55°C

Zastosowanie

 • monitorowanie prądu różnicowego w sieciach dwu-, trój- i czteroprzewodowych
 • monitorowanie przetwornic częstotliwości, sieci z UPS, sieci bateryjnych, wyposażenia laboratoryjnego, maszyn drukarskich, maszyn stolarskich, itp.
 • monitorowanie prądu w pojedynczych przewodach (np. N, PE, L)
 • wykrywanie prądów błądzących w budynkach biurowych, szpitalach, szkołach.

Schematy

RCMA423-schemat
 1. Zasilanie (zależnie od typu) przez zabezpieczenie (zalecane 6A)
 2. Połączenia przekładnika pomiarowego
 3. Styk alarmowy K1: programowalny na I∆n1 (ostrzeżenie)
 4. Styk alarmowy K2: programowalny na I∆n2 (alarm)
 5. Wspólny zewnętrzny przycisk TEST/RESET:
  – krótkie (<1,5s) naciśnięcie: TEST – długie (>1,5s) naciśnięcie: RESET.

Przy pomiarze prądu różnicowego nie należy przekładać przewodu PE przez przekładnik!

Do pobrania

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące produktu zadzwoń pod numer:

601 965 216

lub wyślij wiadomość na adres:

j.mielczarek@promac.com.pl

Może Cię zainteresować