RCMS – System monitorowania prądów różnicowych

Producent: BENDER GmbH

Układ sieciowy: TN, TT

Prądy: AC, gładkie DC, pulsujące DC

Napięcie zasilania: DC 16...94V, AC/DC 70...300V, AC 16...72V

Komunikacja: MODBUS, PROFIBUS, TCP/IP

Podstawowe cechy

 • system stacjonarny
 • ciągłe monitorowanie prądów upływu AC, pulsujących i gładkich DC
 • pomiar wartości TrueRMS prądu 0…2kHz z analizą harmonicznych
 • pomiar co 180ms dla każdego z 1080 kanałów
 • pomiar niezależny od napięcia i prądu sieci kontrolowanej
 • ciągła kontrola przekładników pomiarowych
 • rejestracja zdarzeń z datą i godziną wystąpienia
 • komunikacja magistralami Profibus, Modbus, TCP/IP.

Opis działania

Podstawę systemu stanowi ewaluator RCMS460 kontrolujący cyklicznie w czasie <180ms do 12 przekładników różnicowoprądowych. Alarmowa wartość prądu różnicowego jest ustawiana indywidualnie w każdym z kanałów pomiarowych w zakresie częstotliwości DC do 2kHz. Możliwa jest także analiza poszczególnych harmonicznych prądu (1.40) w każdym z kanałów pomiarowych.
Cały system umożliwia jednoczesną kontrolę 1080 odpływów. Przekroczenie wartości alarmowej jest sygnalizowane na ekranie LCD na ściance czołowej ewaluatora i przełączeniem przekaźnika sygnalizacyjnego. Informacja o alarmie jest także przekazywana magistralą RS485 do centralnego sterownika systemu, skąd mogą być dokonywane nastawy parametrów i testy poszczególnych elementów systemu. Informacja ta może być przekazana do systemu nadrzędnego przy pomocy protokołów PROFIBUS, Modbus lub TCP/IP.

Wersje ewaluatorów

Wersja RCMS460-D wyposażona jest w alfanumeryczny ekran LCD. Wykorzystywana jest wtedy, gdy lokalnie potrzebny jest dostęp do pełnej informacji o wszystkich urządzeniach pracujących w sieci. Możliwe są nastawy parametrów i odczyt wartości mierzonych z wszystkich urządzeniach w sieci BMS. W jednym systemie można zastosować kilka urządzeń RCMS4..-D.
W wersji RCMS460-L wykorzystywany jest dwucyfrowy siedmiosegmentowy wskaźnik LED pokazujący adres ewaluatora w sieci BMS. Mogą się na nim pojawić także kody błędów. Dwanaście diod LED pokazuje, w którym kanale osiągnięta została wartość alarmowa. Nastawy parametrów możliwe są tylko przez RCMS4..-D lub konwerter COM465IP.
Wersje RCMS490-D/RCMS490-L są identyczne, jak opisywane poprzednio. Dodatkowo posiadają one po jednym styku na każdy kanał pomiarowy – umożliwia to, np. wyłączenie uszkodzonego odpływu.

Dane techniczne

Producent

BENDER GmbH

Układ sieciowy

TN, TT

Prądy

AC, gładkie DC, pulsujące DC

Napięcie zasilania

DC 16…94V, AC/DC 70…300V, AC 16…72V

Komunikacja

MODBUS, PROFIBUS, TCP/IP

Elementy systemu

System RCMS składa się z jednego lub wielu ewaluatorów RCMS460/490 połączonych z przekładnikami pomiarowymi.

Ewaluatory RCMS460-D

RCMS460-D


Ta wersja wyposażona jest w alfanumeryczny ekran LCD. Wykorzystywana wtedy, gdy lokalnie potrzebny jest dostęp do pełnej informacji o wszystkich urządzeniach pracujących w sieci. Możliwe są nastawy parametrów i odczyt wartości mierzonych z wszystkich ewaluatorów RCMS460/490 w sieci BMS. Można użyć kilku urządzeń RCMS4…-D w jednym systemie.

Ewaluatory RCMS460-L

RCMS460-L


W tej wersji wykorzystywane jest dwucyfrowy siedmiosegmentowy wskaźnik LED pokazujący adres ewaluatora w sieci BMS. Mogą się na nim pojawić także kody błędów. Dwanaście diod LED pokazuje, w którym kanale osiągnięta została wartość alarmowa. Nastawy parametrów możliwe są tylko przez RCMS4…-D lub konwertery serii COM46x.

Ewaluatory RCMS490-D/RCMS490-L

RCMS490-D


Funkcje tych wersji są identyczne, jak opisywane poprzednio. Dodatkowo posiadają one po jednym styku na każdy kanał pomiarowy – umożliwia to, np. wyłączenie uszkodzonego odpływu.

Przekładniki pomiarowe

Przekładniki

Przekładniki pomiarowe


W systemie używane są różne rodzaje przekładników:
 • z otworem okrągłym ∅20…210mm
 • z otworem prostokątnym (do przewodów szynowych) 70x175mm, 115x305mm,
 • z rozdzielanym rdzeniem(np. do starych, słabych kabli) od 20x30mm do 80x120mm

Struktura RCMS

RCMS-schemat

Struktura systemu RCMS

Do pobrania

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące produktu zadzwoń pod numer:

601 965 216

lub wyślij wiadomość na adres:

j.mielczarek@promac.com.pl

Może Cię zainteresować