Analizator parametrów sieci PEM575

Producent: BENDER GmbH

Klasa dokładności: 0.2S

Komunikacja: MODBUS RTU, MODBUS TCP

  • analizator klasy 0.2S zgodnie z normą PN-EN 62053-22
  • monitorowanie wielkości:
   – napięcie fazowe UL1, UL2, UL3,
   – napięcie międzyfazowe UL1L2, UL1L3, UL2L3,
   – prąd w fazach I1, I2, I3
   – prąd neutralny I0 (obliczany),
   – prąd neutralny I4 (mierzony),
   – częstotliwość  f,
   – kąt fazowy dla prądu i napięcia,
   – moce P, Q i S dla każdego przewodu,
   – moce całkowite P, Q i S,
   – kąt przesunięcia fazowego cos φ,
   – współczynnik mocy λ,
   – pobór mocy czynnej i biernej,
   – produkcja mocy czynnej i biernej,
   – nierównomierność napięcia,
   – nierównomierność prądu,
   – odkształcenia harmoniczne THD prądu i napięcia,
   – współczynnik k,
  • nastawialne wartości alarmowe,
  • Modbus RTU i Modbus TCP,
  • 3 wyjścia binarne,
  • pobór mocy i prądu w przedziale czasu,
  • pobory szczytowe z datą i czasem,
  • indywidualne harmoniczne prądów i napięć do 63 harmonicznej,
  • wartości minimalne i maksymalne,
  • zapis przebiegów (12,8kHz),
  • rejestrator danych,
  • wykrywanie zapadów i wzrostów,
  • wykrywanie zjawisk przejściowych.

Dane techniczne

Producent

BENDER GmbH

Układ sieciowy

IT, TN, TT

Sieć

1-FAZOWA, 3-FAZOWA

Napięcie zasilania

AC/DC 95…250V

Klasa dokładności

0.2S

Komunikacja

MODBUS RTU, MODBUS TCP

Wyświetlacz

LCD

Montaż

TABLICOWY

Temperatura pracy

-25°C … +55°C

Zastosowanie

 • urządzenie do montażu tablicowego jako zamiennik mierników analogowych w sieciach niskiego i średniego napięcia,
 • ciągły pomiar jakości energii,
 • rejestrowanie danych do systemu zarządzania energią,
 • rejestracja przebiegów z wysoką rozdzielczością pozwalająca na analizę zjawisk zakłóceniowych.

Do pobrania

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące produktu zadzwoń pod numer:

601 965 216

lub wyślij wiadomość na adres:

j.mielczarek@promac.com.pl