Kontrola stanu izolacji – wzrost bezpieczeństwa ludzi i urządzeń

Jednym z najważniejszych elementów, które mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo elektryczne jest rezystancja izolacji. Odpowiednio wczesna informacja o jej obniżeniu zaoszczędzi nam kosztów związanych z absencją personelu, który uległ wypadkowi, przerwami w procesie produkcyjnym czy uszkodzonymi urządzeniami.
Informacji takiej dostarczą nam odpowiednie urządzenia monitorujące stan izolacji.

Przekaźniki kontroli stanu izolacji

iso685

Zastosowanie: sieci IT
Sprawność i dyspozycyjność układu IT gwarantuje ciągły monitoring izolacji. Przekaźnik kontroli izolacji rozpoznaje obniżenie się rezystancji systemu i sygnalizuje jej spadek poniżej wartości progowej.
Przekaźniki kontroli izolacji w sieci IT >

Systemy lokalizacji doziemień

EDS-bender
Zastosowanie: sieci IT
Zadaniem systemu lokalizacji doziemień jest ciągłe monitorowanie rezystancji izolacji sieci a po wykryciu doziemienia automatyczna lokalizacja uszkodzonego odpływu podczas normalnej pracy sieci.
System lokalizacji doziemień EDS >

Przekaźniki różnicowoprądowe

Przekaźniki RCM/RCMA420
Zastosowanie: sieci TN/TT
Przeznaczone do ciągłego monitorowania prądów różnicowych w instalacji i i sygnalizowania ustawionej wcześniej wartości ostrzegawczej lub alarmowej.
Przekaźniki różnicowoprądowe >

Monitoring prądów różnicowych

System RCMS460

Zastosowanie: sieci TN/TT
Zadaniem systemu monitorowania prądów różnicowych jest ciągły pomiar tych prądów , sygnalizacja przekroczenia wartości progowych ze wskazaniem miejsca uszkodzenia.
System monitorowania prądów różnicowych RCMS460 >

Kontrola stanu izolacji OFF-line

Izometr IREH470Y
Zastosowanie: sieci IT oraz TN/TT
Przekaźniki kontroli izolacji monitorujące rezystancję odbiorów odłączonych od zasilania, np. pomp pożarowych, wentylatorów, napędów dźwigów, wind, generatorów mobilnych.
Przekaźniki kontroli izolacji off-line >

Analiza jakości energii

Analizator PEM735
Zastosowanie: sieci IT oraz TN/TT
Za pomocą analizatorów jakości energii serii PEM szkodliwe zjawiska typu awarie i zakłócenia mogą zostać wykryte, zmierzone i zarejestrowane co pozwala na ocenę ich wpływu na bezpieczeństwo i niezawodność pracy sieci oraz podjęcie odpowiednich środków zaradczych.
Analizatory jakości energii PEM >

Możliwości komunikacyjne

konwerter COM465IP
Konwertery protokołów i panele operatorskie
Urządzenia wykorzystywane do komunikacji pomiędzy sobą urządzeń i systemów firmy Bender a także do wyprowadzania danych do systemów nadrzędnych.
Konwertery i panele operatorskie >
Kontakt
Szczegóły techniczne, zastosowanie, ceny urządzeń firmy Bender:
42 61 61 691, kom. 601 96 52 16, e-mail: j.mielczarek@promac.com.pl