Bezpieczeństwo elektryczne w biurowcach

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa obiektu

Bezpieczny biurowiec
Szybki rozwój budownictwa w Polsce, a także bardzo duże nasycenie biurowców sprzętem elektronicznym  powoduje, iż niezbędne stają się rozwiązania do zbudowania bezpiecznego i komfortowego miejsca pracy.

Zagrożenia występujące w nowoczesnych instalacjach:

 • wzrost niebezpieczeństwa porażenia,
 • zakłócenia w systemach telekomunikacyjnych, pożarowych i innych czułych instalacji,
 • korozje rurociągów, metalowych konstrukcji budynku, systemów odgromowych- wskutek wystąpienia prądów błądzących,
 • podskoki napięcia,
 • wzrost ryzyka pożaru,
 • niepożądane zadziałania zabezpieczeń,
 • przegrzewanie przewodów N i PEN,
 • błędy w przesyle danych.
Bezpieczeństwo elektryczne

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem elektrycznym w budynku

Problem: pożary spowodowane wadami urządzeń i instalacji elektrycznych; zakłócenia instalacji teletechnicznych; nagłe przerwy w pracy.

Skutki: utrata zdrowia lub życia, straty materialne i finansowe.

Rozwiązanie: stosowanie odpowiednich urządzeń i systemów, które:

 • zapewniają ciągłą kontrolę instalacji elektrycznej
 • sygnalizują z wyprzedzeniem o pogorszeniu jej parametrów
 • umożliwiają szybką lokalizację miejsca zagrożenia lub awarii
 • zwiększają bezpieczeństwo użytkowania oraz serwisowania urządzeń
 • ułatwiają analizę parametrów bezpieczeństwa instalacji i kosztów jej funkcjonowania.
System RCMS

System RCMS

Naszym rozwiązaniem jest system RCMS, umożliwiający bieżący pomiar prądów różnicowych oraz zapewniający dodatkową ochronę przeciwpożarową lub przeciwporażeniową w obiekcie.

Więcej o systemie RCMS >

Kontakt

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie elektrycznym w Twoim budynku lub masz jakieś pytania, skonsultuj się z naszym specjalistą , który pomoże dobrać optymalne rozwiązanie do Twoich potrzeb:

Anna Biłek tel. 42 61 61 699, kom. 519 08 75 49, e-mail: a.bilek@promac.com.pl