Kontrola prądów upływu w sieci zasilającej budynku

Wiele problemów z bezpieczeństwem i pewnością pracy sieci elektrycznych ma związek ze stanem ich izolacji.
Uszkodzenia izolacji są wynikiem różnorakich oddziaływań mechanicznych, termicznych, chemicznych i środowiskowych, w wyniku których pojawia się prąd upływu.
Mianem tym określamy taki prąd, który przepływa między instalacją elektryczną a elementami budynku w sposób nieprzewidziany i niepożądany. Powstanie prądu upływu niesie ze sobą zagrożenia porażeniowe i pożarowe oraz może być przyczyną powstania dodatkowych kosztów.
Wykrywanie prądów upływu
Powstanie upływu powoduje, że powstaje różnica prądów między przewodami “zasilającym” i “powrotnym”. Jest to tzw. prąd różnicowy, który można mierzyć przy pomocy przekładnika Ferrantiego.
Jeżeli izolacja jest uszkodzona, pojawia się upływ i nierówność prądów indukuje w uzwojeniu wtórnym przekładnika napięcie. Wartość tego napięcia jest oceniana przez obwody pomiarowe przekaźnika różnicowoprądowego i stanowi podstawę do sygnalizacji poziomu upływu i zgłoszenia alarmu.

Jak wykrywać prądy upływu

Do monitorowania prądów różnicowych służą przekaźniki różnicowoprądowe lub system monitorowania prądów różnicowych RCMS. Współpracujące z nimi przekładniki obejmują przewody fazowy i neutralny. Jeżeli izolacja jest uszkodzona powstaje upływ i pojawia się różnica prądów (tzw. prąd różnicowy). Jest ona mierzona przez przekaźnik serii RCM/RCMA lub system RCMS. Przekroczenie nastawionego progu wartości prądu różnicowego powoduje alarm.

Schemat systemu RCMS

System monitorowania prądów różnicowych RCMS

 

Przekaźniki różnicowoprądowe

Działanie przekaźników różnicowoprądowych RCM/RCMA

 

Kontakt

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie elektrycznym w Twoim budynku lub masz jakieś pytania, skonsultuj się z naszym specjalistą , który pomoże dobrać optymalne rozwiązanie do Twoich potrzeb:

Anna Biłek tel. 42 61 61 699, kom. 519 08 75 49, e-mail: a.bilek@promac.com.pl