Serwerownie i centra przetwarzania danych

Kontrola parametrów zasilania i monitorowanie prądów różnicowych

Serwerownia
Serwerownie i centra przetwarzania danych to miejsca, gdzie pewność zasilania stanowi kluczową rolę. Należy jednak zauważyć, iż  wyposażane są one w coraz większą ilość sprzętu elektronicznego, generującego różnego rodzaju zakłócenia. Powoduje to wzrost niebezpieczeństwa porażenia, zakłócenia w systemach telekomunikacyjnych i pożarowych, wzrost ryzyka pożaru, niepożądane działanie zabezpieczeń i błędy w przesyle danych. 

Tradycyjne wyłączniki różnicowoprądowe okazują się być niewystarczające w  nowoczesnych instalacjach elektrycznych. Niezbędne staje się narzędzie, które umożliwi jak najdokładniejszą kontrolę parametrów zasilania jak i prądów różnicowych. Monitorowanie prądów różnicowych za pomocą RCM/RCMA/RCMS, pozwala na stały dostęp do aktualnych informacji na temat stanu sieci. Dzięki wcześniejszym informacjom i alarmom, możliwe jest przewidywanie uszkodzeń i zapobieganie awaryjnym wyłączeniom.

Specjalnym rozwiązaniem stosowanym w serwerowniach jest system RCMS150. Sześciokanałowy system monitorowania prądów różnicowych przeznaczony jest do pomiaru prądów różnicowych sinusoidalnych, pulsujących jak i stałych (typ B). Pozwala to na zastosowanie urządzenia, gdy w instalacji występują przetwornice częstotliwości czy też inne urządzenia stanowiące źródło stałego prądu upływu.
System RCMS150
Poprawa efektywności ekonomicznej:
Koszty

 • Unikanie kosztownych oraz nieplanowanych przestojów systemu
 • Zmniejszenie ilości osób niezbędnych do zarządzania siecią
 • Wykrywanie słabych punktów w systemie
 • Wspieranie decyzji inwestycyjnych

 

Optymalizacja utrzymania i konserwacji:
Serwis

 • Wczesne wykrywanie i alarmowanie o pogorszeniu izolacji
 • Automatyczna lokalizacja ścieżek prądu zwarciowego
 • Optymalne wykorzystanie czasu i zasobów pracowniczych
 • Zdalna diagnostyka

 

Zwiększona ochrona przeciwpożarowa:
Ochrona przeciwpożarowa

 • Wczesne wykrywanie zwarć doziemnych będących przyczyną pożarów

 

Kompleksowa informacja:
Kompleksowa informacja

 • Czytelne informacje wyświetlane bezpośrednio na ekranie urządzenia lub dostępna za pomocą oprogramowania
 • Wizualizacja sieci wraz z punktami pomiarowymi
 • Zdalne ustawianie nastaw i alarmów urządzeń
 • Redukcja kosztów poprzez wykorzystanie istniejącej architektury komunikacyjnej (Ethernet)

Kontakt

Jeżeli zależy Ci na niezakłóconym funkcjonowaniu Twojej serwerowni lub masz jakieś pytania, skonsultuj się z naszym specjalistą , który pomoże dobrać optymalne rozwiązanie do Twoich potrzeb:

Anna Biłek tel. 42 61 61 699, kom. 519 08 75 49, e-mail: a.bilek@promac.com.pl