System monitorowania prądów różnicowych RCMS

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa

System RCMS
System RCMS stosowany jest w uziemionych sieciach TN I TT w celu monitorowania prądów różnicowych. Służy do monitorowania stanu izolacji instalacji i wysyłania wcześniejszych informacji o możliwych zagrożeniach. Podstawą systemu  jest ewaluator RCMS460/490, za pomocą którego możemy monitorować aż 12 odpływów. Suma prądów płynąca przez przewody fazowe i neutralne mierzona jest za pomocą specjalnych przekładników różnicowoprądowych.

Zalety systemu RCMS

  • dodatkowa ochrona przeciwpożarowa
  • dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa
  • stały monitoring sieci
  • kontrola najważniejszego parametru instalacji elektrycznej- stanu izolacji
  • uniknięcie okresowego badania izolacji
  • planowania polityki remontowej – możliwość archiwizacji odczytów umożliwia śledzenie trendów zmian stanu izolacji (prądów upływu) w poszczególnych odpływach lub odcinkach sieci, co znacznie pomaga w znalezieniu punktów krytycznych instalacji i podjęciu działań zapobiegawczych.
Zgodnie z normą PN-HD 60364-6, jeżeli w instalacji pracuje system stałego nadzoru i wykwalifikowana obsługa reaguje na jego odczyty to może on zastąpić sprawdzanie okresowe.
Oznacza to iż zgodnie z normą system monitorowania prądów różnicowych pozwala uniknąć kłopotliwych i kosztownych sprawdzeń okresowych w zakresie kontroli izolacji instalacji.
Ponadto zastosowanie systemu pomiaru prądów różnicowych, pozwala na zmniejszenie kosztów utrzymania instalacji, a także na zoptymalizowanie prac konserwacyjnych. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz zwiększenie pewności zasilania poprzez system monitoringu prądów różnicowych, pozwala uniknąć znacznych szkód oraz bardzo dużych kosztów związanych z uszkodzeniem sprzętu, utratą danych czy też odszkodowaniem dla poszkodowanego personelu.

Koszty

Zastosowania systemu RCMS

RCMS

• biurowce
• serwerownie i centra danych
• szpitale
• hotele
• galerie handlowe
• dworce kolejowe, lotniska
• zakłady przemysłowe
• teatry, kina.

Elementy systemu RCMS

Ewaluatory:


 

Przekładniki pomiarowe:


Za pomocą tych samych urządzeń możemy również monitorować:

Prądy błądzące

W budynkach, w których pracują rozbudowane sieci teleinformatyczne (np. : sieci komputerowa, telefoniczna, sygnalizacja przeciwpożarowa, sterownicza, …) często w wyniku uszkodzeń dochodzi do przepływu prądu poza siecią zasilającą, np. przez ekran sieci komputerowej, instalację grzewczą lub wodociągową, przez przewodzące elementy konstrukcji budynku. Zjawisko to określamy jako prądy błądzące. Powodują one liczne błędy przekazu, uszkodzenia urządzeń sieciowych, spadek wydajności sieci teleinformatycznych, a także przyspieszoną korozję instalacji wodnych i konstrukcji. Odpowiednio prowadzony pomiar pozwala wykryć takie zjawisko.

Ciągłość przewodu PE

Zanik prądu w przewodzie ochronnym, oznacza przerwanie przewodu ochronnego, a co za tym idzie brak ochrony przeciwporażeniowej w budynku. Natomiast gwałtowny wzrost prądu w przewodzie ochronnym, świadczy  o pojawianiu się dodatkowych połączeń między N i PE zmieniających układ połączeń z TN-S na TN-. Jedynie ciągła analiza prądów w przewodzie ochronnym pozwala nam na wykrycie tych niebezpiecznych zdarzeń.

Ciągłość przewodu N

Duża wartość harmonicznych w prądzie obciążenia, powstała na skutek wykorzystywania odbiorów nieliniowych (np. zasilacze impulsowe sprzętu biurowego) powoduje, że prąd w przewodzie neutralnym osiągnąć może wartość przewyższającą wartość prądów fazowych i przewód ten może zostać uszkodzony. Powoduje to groźne konsekwencje związane ze skokami napięć w sieci. Monitorowanie prądu w przewodzie N pozwala z wyprzedzeniem zasygnalizować sytuację zagrożenia (zbyt duży prąd) lub wykryć już powstałą awarię (zanik prądu).

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany zastosowaniem systemu RCMS w Twoim budynku lub masz jakieś pytania, skonsultuj się z naszym specjalistą , który pomoże dobrać optymalne rozwiązanie do Twoich potrzeb:

Anna Biłek tel. 42 61 61 699, kom. 519 08 75 49, e-mail: a.bilek@promac.com.pl