Kontrola izolacji w instalacjach fotowoltaicznych

Celem każdego operatora instalacji jest wydajne i niezawodne wykorzystanie naturalnych źródeł energii niezależnie od tego czy źródłem tej energii jest słońce, wiatr, woda czy biogaz.
Firma BENDER oferuje pewne, wypróbowane i przetestowane rozwiązania zapewniające:

 • wczesne wykrycie możliwych zagrożeń elektrycznych
 • bezpieczeństwo obsługi i instalacji
 • natychmiastowe rozpoznanie krytycznych stanów pracy instalacji elektrycznych
 • minimalizację ryzyka powstania awarii i przerw w pracy
 • gwarantowaną wysoką niezawodność sieci dzięki interwencjom zapobiegawczym.

Przekaźniki isoPV – kontrola i wczesne wykrywanie uszkodzeń izolacji

Izometr isoPV

Zastosowanie: sieci IT

 • dokładny pomiar rezystancji izolacji za pomocą opatentowanego algorytmu
 • optymalne dostosowanie do nowoczesnych systemów fotowoltaicznych (nastawy parametrów dostosowane do wymagań takich instalacji)
 • łatwe połączenie kilku instalacji w duży system fotowoltaiczny.

Systemy lokalizacji doziemień EDS – zwiększenie wydajności

Zastosowanie: sieci IT

Przekaźniki różnicowoprądowe RCMA126/RCMB100 – ciągła kontrola prądów upływu

przekaźnik różnicowoprądowy RCMB100

Zastosowanie: sieci TN/TT

 • pomiar prądów AC/DC w zakresie 0…100mA
 • zakres częstotliwości 0…500Hz
 • monitorowanie połączenia przekładnika pomiarowego
 • różne możliwości sygnałów wejściowych

Przekaźnik VMD460 – bezpieczne połączenie z siecią dystrybucyjną

przekaźnik VMD460

Kontrolowane parametry napięcia i częstotliwości

 • spadek napięcia U<
 • gwałtowny spadek napięcia U<<
 • wzrost napięcia U>
 • gwałtowny wzrost napięcia U>>
 • wzrost wartości średniej napięcia (10 min.)
 • wzrost częstotliwości f>
 • spadek częstotliwości f<

Kontrola stanu izolacji w elektrowniach wiatrowych

schemat-wiatrowe

1 – obwody główne, układ IT: przekaźnik kontroli izolacji IRDH275
2– obwody sterownicze, układ IT: przekaźnik kontroli izolacji IR425
3, 4 – monitoring prądu upływu AC/DC: system RCMS460
5 – monitorowanie połączenia z siecią publiczną: przekaźnik VMD460
6– komunikacja z systemem nadrzędnym, monitoring zdalny: konwerter COM465IP

Kontakt

Szczegóły techniczne, zastosowanie, ceny urządzeń firmy Bender:
42 61 61 691, kom. 601 96 52 16, e-mail: j.mielczarek@promac.com.pl