GeoMedical w Katowicach

Inwestor

Grupa Deweloperska GEO

Zakres prac

Dostarczenie urządzeń i systemów do rozdzielnic.

Opis

Prace związane z budową Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego w Katowicach, u zbiegu ulic Ceglanej i Wita Stwosza. W zakończonym etapie inwestycji uruchomiono dwa skrzydła  placówki z blokiem operacyjnym oraz zakładem diagnostyki obrazowej.

Zakres dostaw:

1) system monitorowania prądów różnicowych RCMS460 – 23 kpl
2) układ przełączający (moduł zasilająco – kontrolny) UPL710  – 23 kpl, wyposażony w:
– SZR
– kontrolę napięcia, pomiar temperatury i obciążenia transformatora
– monitoring rezystancji izolacji i kontrolę połączeń
– sygnalizację
– układ lokalizacji doziemień
3) izolacyjny transformator medyczny jednofazowy z wbudowanymi czujnikami temperatury i izolowanym uzwojeniem – 23 szt.
4) kaseta sygnalizacyjno-kontrolna MK2430 – 23 szt.

5) monitoring rozdzielnic IT z konwerterem COM460IP – 4 kpl

Okres realizacji

2016

Galeria obiektu