Magazyny energii BESS

Bateryjne systemy magazynowania energii (BESS – Battery Energy Storage Systems) służą do przechowywania energii (często ze źródła odnawialnego) i późniejszego jej wykorzystania w dogodnym dla użytkownika momencie. Największymi korzyściami magazynów są: oszczędności finansowe, brak przestojów oraz zwiększenie elastyczności sieci. W celu ich utrzymania oraz bezpiecznej eksploatacji niezbędne jest stałe monitorowanie systemu.

Izolowane systemy BESS

Magazyny energiiBESS najczęściej działają jako systemy nieuziemione (sieć IT), co oznacza, że wszystkie części czynne instalacji są odizolowane od ziemi. Chociaż systemy te mogą nadal działać z pojedynczym zwarciem doziemnym, ważne jest jak najszybsze jego wykrycie i usunięcie. Jeśli pierwsze doziemienie nie zostanie w odpowiednim czasie usunięte i pojawi się kolejne, układ zostanie odłączony. Dlatego w instalacjach należy stosować urządzenia monitorujące izolację (IMD), które powiadomią z wyprzedzeniem o pierwszym doziemieniu dając czas na jego zidentyfikowanie i usunięcie przed odłączeniem.

Posiadamy w ofercie szeroką gamę przekaźników kontroli izolacji dla praktycznie wszystkich rozmiarów BESS, od małych domowych rozwiązań po duże kontenerowe magazyny energii.

Urządzenia, które proponujemy do izolowanych systemów BESS: EDS440, iso685.

EDS440-L

EDS440 >>

iso685

iso685 >>

Uziemione systemy BESS

Magazyny energiiWiększość magazynów energii zaprojektowana jest jako systemy izolowane, jednak zdarzają się również instalacje uziemione, które muszą posiadać odpowiednią ochronę ziemnozwarciową zapewniającą bezpieczną pracę. Układy tego typu mogą być uziemione w linii + lub – baterii albo w neutralnym punkcie połączenia falownika.
W takim przypadku kluczowe jest monitorowanie zwarć doziemnych przy niskich poziomach prądu upływu, aby jak najszybciej wykryć zagrożenie, usunąć możliwe miejsce uszkodzenia, zanim zostaną wyzwolone urządzenia zabezpieczające i/lub uszkodzone zostaną akumulatory.

W swojej ofercie posiadamy urządzenia, które w sposób ciągły mierzą prądy różnicowe zarówno stałe jak i zmienne. Pozwala to na szybką reakcję w momencie zwiększenia się prądu i niedopuszczenie do wystąpienia doziemienia.

Systemy stałego monitorowanie prądów różnicowych doskonale sprawdzą się również w systemach, gdzie akumulatory zaprojektowane są jako sieci izolowane, natomiast reszta obwodów jest już uziemiona.

Urządzenia, które proponujemy do uziemionych systemów BESS: RCMS, RCMA423, RCMB301.

RCMS >>

RCMA423 >>

KORZYŚCI

Zmniejszenie czasu przestoju
problemy elektryczne mogą być wykrywane i lokalizowane przy zachowaniu pełnego zasilania instalacji
Automatyczna lokalizacja doziemień
Automatyczna lokalizacja pozwala na zdalną diagnostykę sieci, co w przypadku usterki eliminuje potrzebę obecności na miejscu techników
Zwiększenie bezpieczeństwa
Lokalizacja zwarcia doziemnego na pakietach i modułach baterii minimalizuje ryzyko pożaru /przy szybkim usunięciu doziemienia/
Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu
Zmniejszenie kosztów z uwagi na automatyczną lokalizację miejsc, w których doszło do doziemienia