Minerały konfliktowe

POLITYKA FIRMY PRO-MAC

 

Co to są minerały konfliktowe?

Minerały konfliktowe to tantal, cyna, wolfram i złoto. Znaczne ilości tych metali pochodzą z kopalń w Demokratycznej Republice Konga i w krajach sąsiednich a ich niekontrolowana eksploatacja i sprzedaż zwiększa panujący w tym regionie chaos oraz nakręca spiralę przemocy. Ponadto istnieją nielegalne źródła wydobycia, w których ludzie (w tym również kobiety i dzieci) pracują w skrajnie niebezpiecznych warunkach i często pod przymusem.

 

Jakie działania podejmujemy?

Nie wykorzystujemy w swojej działalności minerałów konfliktowych więc ich bezpośrednio nie nabywamy ale zdajemy sobie sprawę, że mogą się one znajdować w urządzeniach produkowanych przez firmy, które reprezentujemy.

Ponieważ popieramy inicjatywy mające ograniczyć skalę przemocy i łamania praw człowieka oraz przewidując, że nasi klienci mogą od nas oczekiwać możliwości zapoznania się ze ścieżką pochodzenia określonych minerałów znajdujących się w oferowanych urządzeniach oczekujemy od naszych partnerów handlowych:

  • informacji o skali wykorzystywania minerałów konfliktowych w procesie produkcji i ich pochodzeniu,
  • wprowadzenia zasad dotyczących bezpiecznego pozyskiwania minerałów i należytej staranności w ich realizacji,
  • postawieniu takich wymagań, jeśli będzie to możliwe, dostawcom z łańcucha produkcji.

 

 

 

Łódź, dn. 26 maja 2017