Bezpieczeństwo elektryczne w pomieszczeniach medycznych (sieci IT)

Część 7-710 normy IEC 60364-7-710:2002 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dotycząca instalacji specjalnych, definiuje pomieszczenia medyczne grupy 2.

Pomieszczenia grupy 2 to takie, w których przewiduje się stosowanie części aplikacyjnych przy zabiegach na sercu, w salach operacyjnych i procedurach medycznych, przy których przerwa (brak) zasilania może być przyczyną zagrożenia życia.

Do pomieszczeń grupy 2, którym stawiane są najwyższe wymagania należą:

 • sale operacyjne i przygotowania pacjenta
 • sale intensywnej opieki medycznej, także nad noworodkiem
 • sale porodowe chirurgiczne
 • sale badań naczyniowych
 • sale endoskopii.

Norma IEC 60364-7-710:2002 wymaga w tych pomieszczeniach zastosowania sieci IT do:

 • obwodów zasilających elektryczny sprzęt medyczny, który ma być zastosowanydo wspomagania procesów życiowych lub czynności chirurgicznych
 • innego sprzętu technicznego w otoczeniu pacjenta.

Ponieważ sieć IT nie ma połączenia galwanicznego pomiędzy przewodami fazowymi a przewodem ochronnym zostają spełnione cztery istotne wymagania:

 • kiedy pojawia się pierwsze doziemienie zasilanie nie jest przyrwane przez zadziałanie zabezpieczeń
 • elektryczny sprzęt medyczny nadal działa poprawnie
 • prądy doziemne zredukowane są do bezpiecznych wartości
 • nie wybucha panika w sali operacyjnej, gdyż nie dochodzi do awarii zasilania.

Do stworzenia medycznej sieci IT konieczne są wymienione poniżej elementy.

Transformator medyczny

Transformator medyczny ES710

Zgodnie z normą IEC 60364-7-710:2002; rozdz. 512.1.6 moc znamionowa transformatora nie powinna być mniejsza od 0,5kVA i nie większa od 10kVA.
Zaleca się stosowanie transformatorów jednofazowych.
Międzyfazowe napięcie wtórne nie może przekraczać 250V, nawet przy sieci trójfazowej.
Transformatory medyczne >

Urządzenie do kontroli stanu izolacji

modul-UPL
Przekaźnik kontroli stanu izolacji, włączony pomiędzy sieć a ziemię, kontroluje w sposób ciągły rezystancję izolacji.
Jednocześnie kontroluje prąd obciążenia i temperaturę transformatora.
Niezawodność zwiększa dodatkowo kontrola przewodów łączących przyrząd z siecią, przewodem PE, przekładnikiem prądowym i czujnikami temperatury.
Moduły zasilająco-kontrolne >

Urządzenie sygnalizacyjno-kontrolne

CP9xx
Urządzenie sygnalizacyjno-kontrolne zainstalowane w pomieszczeniu grupy 2 w sposób ciągły informuje personel medyczny o stanie instalacji elektrycznej.
Panele sygnalizacyjno-kontrolne CP9xx -NOWOŚĆ >
Kasety sygnalizacyjne >

Samoczynne Załączanie Rezerwy

modul-UPL
Układ, o określonym czasie przełączania, zapewniający automatyczne przełączenie z głównego źródła zasilania na źródło zasilania bezpiecznego.
Moduły zasilająco-kontrolne >

Kontakt

Szczegóły techniczne, zastosowanie, ceny urządzeń firmy Bender:
kom. 693 34 00 86 lub e-mail: m.bojakowski@promac.com.pl