WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Inwestor

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 – Jastrzębie Zdrój

Zakres prac

Wymiana układu IT na OiT.

Opis

Dostawa i uruchomienie modułu UPA710, kasety MK2430 oraz panelu sterowania CP9xx do nadzoru zasilania urządzeń medycznych na Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej. Dostarczone urządzenia, wchodzące w skład systemu ATICS, nieustannie monitorują stan instalacji elektrycznej szpitala, a panel CP9xx zbiera i wyświetla wszystkie niezbędne informacje. W razie wystąpienia awarii generuje wizualne i akustyczne alarmy oraz instrukcje dotyczące dalszego postępowania. Ale COMTRAXX CP9xx potrafi o wiele więcej. Można za jego pomocą sterować zasilaniem sal, klimatyzacją, oświetleniem a nawet stołem operacyjnym i żaluzjami.

Więcej informacji na temat COMTRAXX CP9xx >>