Analizator parametrów sieci PEM353

Producent: BENDER GmbH

Klasa dokładności: 0.5S

Komunikacja: MODBUS RTU

  • analizator klasy 0.5S zgodnie z normą PN-EN 62053-22
  • monitorowanie wielkości:
   – napięcie fazowe UL1, UL2, UL3,
   – napięcie międzyfazowe UL1L2, UL1L3, UL2L3,
   – prąd w fazach I1, I2, I3 oraz prąd w In,
   – prąd neutralny I4 (dla PEM353-N),
   – prąd szczątkowy Ir (dla PEM353-N),
   – częstotliwość  f,
   – moc w fazach i całkowita (P, Q, S),
   – kąt przesunięcia fazowego cos (φ),
   – współczynnik mocy λ,
   – energia czynna i bierna w fazach i całkowita,
   – przesunięcie fazowe dla napięć i prądów,
   – asymetria prądów i napięć,
   – współczynnik zawartości harmonicznych (THD, TOHD, TEHD) dla prądu i napięcia,
   – współczynnik k dla prądu,
   – współczynnik szczytu dla prądu,
   – współczynnik TDD dla prądu,
  • diody LED informujące o zużyciu energii czynnej i biernej,
  • 2 wyjścia impulsowe (dla PEM353-P),
  • pomiar energii całkowitej i w fazach w wielu taryfach,
  • 4 wejścia impulsowe do pomiaru, np. gazu, wody, ciepła,
  • rejestrator wartości (tylko PEM353-N)
   – 5 rejestrów (do 16 wartości każdy),
   – wybór zapisywanych wartości spośród 328 mierzonych parametrów,
   – konfigurowalny interwał zapisu danych,
   – czas zapisu, np. 100 dni dla interwału 15 minut,
  • interfejs RS-485 (1200 – 38400 bit/s)
  • Modbus RTU, BaCnet MS/TP, DNP

Dane techniczne

Producent

BENDER GmbH

Układ sieciowy

IT, TN, TT

Sieć

1-FAZOWA, 3-FAZOWA

Napięcie zasilania

AC/DC 95…250V

Klasa dokładności

0.5S

Komunikacja

MODBUS RTU

Wyświetlacz

LCD

Montaż

TABLICOWY

Temperatura pracy

-25°C … +55°C

Zastosowanie

 • nowoczesny analizator jako zamiennik dla mierników analogowych
 • monitorowanie jakości energii
 • możliwość nastawiania progów granicznych wraz z przekazaniem alarmu
 • pomiar prądu w przewodzie neutralnym (wersja PEM353-N)
 • pomiar energii i mocy jako część systemu monitorowania zużycia energii elektrycznej

Wersje

 • PEM353 – wersja podstawowa
 • PEM353-P – 2 wyjścia impulsowe
 • PEM353-N – wejście prądowe I4, rejestrator wartości

Do pobrania

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące produktu zadzwoń pod numer:

601 965 216

lub wyślij wiadomość na adres:

j.mielczarek@promac.com.pl