Kontrola izolacji w pojazdach elektrycznych i stacjach ładowania

emobility
Bezpieczeństwo elektryczne zarówno w samym samochodzie jak i w infrastrukturze ładowania jest kluczowym elementem użytkowania pojazdów elektrycznych. Jak we wszystkich dziedzinach życia codziennego tak i w tym przypadku, ochrona ludzi przed porażeniem elektrycznym jest priorytetem.
Firma BENDER posiada bardzo duże doświadczenie w branży e-mobility, dlatego oferowane przez nas urządzenia zapewniają:

  • wczesne wykrycie możliwych zagrożeń elektrycznych
  • bezpieczeństwo obsługi i instalacji
  • minimalizację ryzyka powstania awarii.

Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo elektryczne zarówno na stacjach ładowania jak i w pojazdach elektrycznych.

Urządzenia dla stacji ładowania i pojazdów elektrycznych >

Bezpieczeństwo elektryczne dla e-mobility (2Mb, pdf)

Bezpieczne stacje ładowania

Infrastruktura ładowania na przestrzeni lat rozwija się w bardzo szybko. Dookoła nas powstaje coraz więcej punktów ładowania i z czasem ich liczba będzie się zwiększać. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania stacji ładowania od 2019 roku wszystkie nie prywatne punkty ładowania muszą znajdować się pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Dokumenty regulujące kwestie związane ze stacjami ładowania na terenie Polski to ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2018 roku oraz Rozporządzenie Ministra Energii z roku 2019.

W związku z obowiązkowym odbiorem stacji ładowania przez UDT, stacje muszą być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia. Oczywiście rodzaj zabezpieczeń zależy od tego czy mamy do czynienia ze stacją AC czy DC. Jednak ważne jest aby odpowiednio zabezpieczyć nawet zwykłe ładowarki IC-CPD czy wallboxy stosowane jedynie do użytku prywatnego.

Urządzenia dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych >

Bezpieczeństwo w pojazdach elektrycznych

W pojazdach hybrydowych i elektrycznych muszą być stosowanie urządzenia do kontroli izolacji. Jednak należy zwrócić uwagę jak te urządzenia powinny działać. Poniższy rysunek przedstawia nam wewnętrzny schemat pojazdu elektrycznego. Należy zauważyć, iż urządzenie powinno wykrywać wszystkie doziemienia, zarówno te po stronie DC (RF1) jak i po stronie AC (RF2, RF3) i jednocześnie musi być odporne na wszelkiego rodzaju zakłócenia generowane przez resztę urządzeń pokładowych pojazdu.

Schemat pojazdu

Uproszczony schemat pojazdu elektrycznego – wskazanie miejsc możliwych doziemień

Najczęściej stosowaną metodą w urządzeniach do kontroli izolacji jest metoda bierna, w której nie przykłada się napięcia pomiarowego do sieci, a jedynie kontroluje się napięcie sieci. Dwa bieguny sieci oraz przewód ochronny włączone są w mostek pomiarowy, a napięcie przesunięcia wytworzone przez doziemienie powoduje przepływ prądu rejestrowany przez układ pomiarowy. Niestety główną wadą metody jest brak możliwości wykrycia zwarć symetrycznych, a także brak możliwości pomiaru wartości za falownikiem. Stosowanie urządzeń opartych o metodę bierną- inaczej metodę trzech woltomierzy- znacznie ogranicza możliwości wykrycia uszkodzeń izolacji.

Dlatego tak ważne jest stosowanie urządzeń umożliwiających pomiar metodą aktywną, gdzie napięcie testowe generowane przez układ mikroprocesorów, automatycznie dopasowuje się do warunków pomiarowych. Dzięki zastosowaniu takiej metody nawet zakłócenia generowane w szerokim zakresie nie mają wpływu na dokładność pomiaru. Firma BENDER posiada olbrzymie doświadczenie w branży e-mobility, dlatego wszystkie urządzenia dostosowane są do wszystkich norm i standardów.

Urządzenia do kontroli izolacji w pojazdach elektrycznych >

Kontakt

Szczegóły techniczne, zastosowanie, ceny urządzeń firmy Bender:
42 61 61 699, kom. 519 087 549, e-mail: a.bilek@promac.com.pl