Zlecenie serwisowe

Uwaga:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Sałasiński prowadzący działalność pod firmą Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC z siedzibą w Łodzi przy ulicy Bema 55.
Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych >

  Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.


  Firma zlecająca*

  Adres firmy zlecającej*

  Osoba kontaktowa (imię, nazwisko, telefon)*

  Adres e-mail osoby kontaktowej*


  Typ usługi*rozruchprzeglądawariainne

  Miejsce instalacji urządzeń będących przedmiotem zlecenia*

  Proponowany termin realizacji zlecenia


  Uwaga! W trybie standardowym zlecenie serwisowe realizowane jest w terminie 2 tygodni od daty jego wysłania. W trybie awaryjnym terminy są ustalane indywidualnie.

  Informacje dodatkowe

  Proszę o podanie informacji umożliwiających identyfikację typu i ilości urządzeń będących przedmiotem zlecenia oraz identyfikację firmy, która je zakupiła (dane kupującego, data zakupu, numer katalogowy lub/i seryjny urządzenia, ilość układów, numer faktury za urządzenia) oraz w przypadku awarii - jej opis.

  Załącz plik/i (gif, jpg, jpeg, pdf, doc, docx)

  Usuń

  Usuń

  Dodaj pliki

  Oświadczam, że urządzenia są podłączone i przygotowane do rozruchu