Zasilanie szpitali tymczasowych /polowych/

Rozwiązanie dla stanowisk intensywnej terapii z respiratorami

MonitorowanieInstalacje elektryczne w pomieszczeniach szpitalnych, także w szpitalach tymczasowych przeznaczonych do walki z COVID-19, muszą spełniać najwyższe wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa. Dla stanowisk z respiratorami, będącymi łóżkami intensywnej opieki, konieczna jest sieć IT z transformatorem medycznym.
Stworzenie sieci IT zwiększa pewność zasilania oraz zapewnia bezpieczeństwo dla pacjenta i personelu medycznego– wymaganie normy PN-HD60364-7-710:2012.

Wymagana jest kontrola stanu izolacji metodą „impulsową”.
Umożliwia ona, zgodnie z normą PN-EN5557-8:2007, pomiar rezystancji w sieci IT z prostownikami oraz po stronie DC, niezależnie od zakłóceń panujących w sieci (wynikających ze stosowania zasilaczy impulsowych, oświetlenia kompaktowego, przetwornic i prostowników).

kontrola izolacji

Funkcjonowanie kontroli stanu izolacji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-HD60364-7-710:2012 konieczne jest kontrolowanie transformatora medycznego (prądu obciążenia i temperatury uzwojeń).

Kasety kontrolno–sygnalizacyjne, zlokalizowane w pomieszczeniach grupy 2 lub punkcie nadzoru pielegniarskiego, należy wyposażyć w lampki kontrolne i sygnalizatory akustyczne – wymaganie normy PN-HD60364-7-710:2012.

Układ kontrolny zasilający stanowiska intensywnej opieki w sieci IT można także wyposażyć w system lokalizacji doziemień zgodnie z PN-EN61557-9:2004, a na kasecie sygnalizacyjnej zostanie wyświetlona informacja, który odpływ jest uszkodzony.
Tak skonstruowany układ zasilania i kontroli pozwoli na stworzenie bezpiecznego dla pacjenta systemu, który w przypadku pierwszego doziemienia nie przerwie pracy aparatury elektromedycznej, a zwarcie to będzie sygnalizowane.

Zasilanie stanowisk intensywnej terapii z respiratorami (pdf, 4MB)
Karta katalogowa MK2430 (pdf, 328Kb)
Karta katalogowa ESE710 (pdf, 140Kb)
Karta katalogowa modułu UIA710 (pdf)
Karta katalogowa modułu UIL (pdf)

Kontakt

Szczegóły techniczne, zastosowanie, ceny urządzeń firmy Bender:
tel. kom. 693 34 00 86 lub e-mail: m.bojakowski@promac.com.pl